Work permit for a student in the Czech Republic

Time to read: 4 minutes

Work permit in the Czech Republic while studying in Czech language courses

Work permit for a student in the Czech Republic. The Czech Republic provides certain concessions in the issue of employment in the Czech Republic to certain categories of foreigners who entered the territory of the Czech Republic with the goals “Not to work in the Czech Republic”.
These categories are called “Categories of foreigners who do not need to obtain a work permit in the Czech Republic.” We are talking about foreigners who are already legally staying in the Czech Republic.

We are now interested in a certain category, namely paragraph J of paragraph 98 of the Czech labor law (Zákon č. 435/2004 Sb.), which reads (který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5)) – “Which prepare in the Czech Republic for a future profession (see paragraph 5).

Work permit in the Czech Republic

Scholarships in Czech Republic for international students

Point D of the fifth paragraph of the labor law in the Czech Republic explains what this means:
“D) soustavnou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole, a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického roku,”

Pupils of secondary educational institutions, students of conservatories, highly professional schools (not to be confused with universities) and language schools with the right to state examination, as well as full-time students in universities can get a job without restrictions, without asking for a work permit in the Czech Republic. At the same time, they can also work during the holidays in the Czech Republic.

See also  Programmer salary in the Czech Republic

ISIC card in the Czech Republic

Work permit for a student in the Czech Republic. Czech language courses in the Czech Republic include their students:
a) Students of private courses in the Czech Republic
b) Students of language schools in the Czech Republic with the right to state examination
c) Students of courses in the Czech Republic at the university within the framework of the “Celoživotní vzdělávání” form.

The system of higher education in the Czech Republic

If you are a student of any private courses in the Czech Republic, then you must take a work permit in the Czech Republic.
If you are a student of language schools with the right to a state exam, then you can earn extra money in the Czech Republic without a permit. At the same time, a language school can be public or private. You can also have any type of visa to the Czech Republic (24 or 99). The main thing is that you are a student of a language school with the right to a state exam.

Enrollment in students of the Czech Republic

According to paragraphs 60 and 60d of the Law on Higher Schools (Zákon č. 111/1998 Sb.), students of courses like “Celoživotní vzdělávání” are excluded from the law on higher schools, thus they are not university students in the Czech Republic.
Based on this, if you are a student of courses at a university within the framework of “Celoživotní vzdělávání”, then you cannot work without permission!
It does not matter which university or type of visa in the Czech Republic! Just because of “Celoživotní vzdělávání”, you are not included in the list point d paragraph 5 of the Labor Law.

See also  Types of employment contracts in the Czech Republic - DPP, DPC, HPP

Link to the law on “Labor in the Czech Republic”:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435

Link to the law on higher education in the Czech Republic
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111

Students of Charles University courses cannot work without permission. The status of these courses is “Celoživotní vzdělávání”. Celoživotní vzdělávání literally translates as “Learning throughout life”.
Many Czechs organize Czech language courses through “Celoživotní vzděláváni”.
According to paragraphs 60 and 60a of the Law on Higher Education students of courses “Celoživotní vzděláváni” are not subject to this law , i.e. are not students in the Czech Republic.

Review of studying in Prague at the university of Economics

Work permit for a student in the Czech Republic

If you transform everything into types of visas to the Czech Republic

If you have a visa to the Czech Republic type 23, then you can work in the Czech Republic. Since you are definitely a full-time student in the Czech Republic.
If you have a type 24 or 99 visa, then you must be a student of secondary schools in the Czech Republic (including Czech technical schools), conservatories, higher vocational schools in the Czech Republic or language schools with the right to a language state exam in order to be able to work in the Czech Republic (jazykové škole s právem statní jazykové zkoušky).

How to get a work permit in the Czech Republic for foreigners

Job interview in the Czech Republic

How to make a resume for a job in the Czech Republic Curricilum vitae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *