Phrases in Czech for a visit to the Ministry of Internal Affairs

Time to read: 2 minutes

Phrases in Czech for the Ministry of Internal Affairs of the Czech Republic – in order to apply for an extension of a residence permit, it is not necessary to be fluent in Czech. We have collected 10 phrases that will help facilitate communication with employees of the Czech Ministry of Internal Affairs and submit documents without unnecessary nerves and problems.

Let’s take a look at the list of basic words and expressions that you will need to collect documents and extend your visa.

Kolkova znamka is a stamp. Required to pay government duties.
Pojištění – health insurance
Potvrzení o ubytování – Proof of residence
Výpis z účtu – account statement
Сestovní doklad – foreign passport
Doklad potvrzující účel pobytu na území – A document confirming the purpose of the stay

1. Chtěl/a bych podat žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem: sloučení rodiny, studia, práce, ostatní.

I would like to apply for an extension of a long-term residence permit for the purpose of: family reunification, study, work, other.

2. Chtěl/a bych podat žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU.

I would like to apply for temporary residence for a family member of an EU citizen.

3. Planuji cestovat do zahraniči. Potřeboval bych překlenovaci štítek do pasu.

I am planning to travel abroad, I need a temporary visa in my passport.

4. Chtěl/a bych požádat o rodné číslo.

I would like to apply for an identification number.

5. Prosím o prodloužení lhůty k dodání: potvrzení o studiu/ pracovní smlouvy / potvrzení o ubytování.

I ask for time in order to convey: proof of study / work contract / proof of residence.

See also  Documents for extending a visa and obtaining a residence permit in the Czech Republic

6. Chtěl/a bych nahlásit změnu: adresy/ bydliště/ čísla cestovního pasu/ rodinného stavu (rozvod, sňatek)…

I would like to report a change in: address / foreign passport / marital status (divorce, marriage)…

7. Můžu poslat dodatky ke svému řízení doporučeně poštou nebo se musím stavit osobně?

Can I send the rest of the documents by mail (registered mail) or do I need to deliver them personally?

8. Chtěl/a bych podat žádost: o nahlížení do spisu/ o výpis z historie pobytu/ o urychlení řízení…

I would like/a to submit an application: for familiarization with my case/ for issuing a history of my stay/ for expediting consideration…

9. Všechny údaje jsou správné/ tady je chyba.

All data is correct / here is the error.

10. Chtěl/a bych oznámit, že od…do… budu mimo území České republiky.

I would like to inform you that from… to… I will be outside the Czech Republic.

If you leave the country for some time, do you really need to notify the Ministry of Internal Affairs about this ?!

This is a phrase in case you have applied for an extension of stay and are going on vacation. The Ministry of Internal Affairs of the Czech Republic has been notified, which means it knows that during this period you cannot pick up mail and therefore it should not be sent. Official website of the Ministry of Internal Affairs of the Czech Republic – mvcr.cz

How to get a work permit in the Czech Republic for foreigners

Bank account and card in the Czech Republic

How to rent an apartment in Prague for a student in the Czech Republic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *