Questions of the oral exam 2.LF and 3.LF for the Faculty of Medicine of Charles University

Time to read: 3 minutes

Materials for preparation for admission to 2.LF and 3.LF. Oral interview at the Czech medical university. 2.LF Exam Questions. 3.LF Exam Questions

exam 2.LF and 3.LF exam 2.LF and 3.LF

Entrance exams 2.LF and 3.LF

“100 questions for admission to the Czech Medical University” is a post that contains all kinds of questions of medical ethics that you may come across during an oral interview for admission to the 2.LF and 3.LF medical faculties of Charles University. The secret of preparing for the 2.LF and 3.LF exams is that you need to prepare for an oral interview separately and in advance. Exam 2.LF and 3.LF .

To enter the 2.LF and 3.LF Medical Faculty in the Czech Republic, you must pass written and oral exams. The first round of the entrance exams for the 3.LF and 2.LF Faculty of Medicine consists of a written test. Then, based on the test results, you pass the 2nd round of the entrance exam 2.LF and 3.LF – an oral interview.

Here is a list of questions that you may come across during an oral interview for admission to 2.LF and 3.LF medical faculties.

Errors in exams in the Czech Republic for medical

2.LF Exam Questions. 3.LF Exam Questions

 1. Sdělování pravdy nemocnému
 2. Náhradní rodičovství
 3. Eutanázie
 4. Registrované partnerství homosexuálů
 5. Antikoncepce
 6. Informační systémy ve zdravotnictví
 7. Тýrané děti
 8. Problematika duševně nemocných
 9. Sekty
 10. Solidarita v rámci zdravotního pojištění
 11. Alternativní medicína
 12. Trest smrti
 13. Mateřská dovolená
 14. Medicína a ekologie
 15. Sexuální deviace
 16. Interrupce
 17. Stres a medicína
 18. Zdravotní pojištění
 19. Lékařská komora
 20. Тýrané děti
 21. Problematika duševně nemocných
 22. Kritéria kvality lékařské péče
 23. Nádorová onemocnění
 24. Kouření
 25. Transplantece orgánů
 26. Vývoj života na Zemi
 27. Integrace postižených
 28. Hospice
 29. Umělé oplodnění
 30. Rodina a společnost
 31. Chronická onemocnění
 32. Psychosomatická onemocnění
 33. Ženy ve zdravotnictví
 34. Mimoděložní těhotenství
 35. Pokusy na zvířatech
 36. Právo pacienta na informace
 37. Vrozené vady
 38. Metabolická onemocnění
 39. Klonování
 40. Umírání
 41. Nevyléčitelné nemoci
 42.  Alkoholismus
 1. Promiskuita
 2. Přírodní katastrofy
 3. Politika a ekonomika ve zdravotnictví
 4. Rozluštění DNA kódu
 5. Výživa, prostředí a životospráva
 6. Klinický význam výzkumu
 7. Civilizační choroby
 8. Humanitární pomoc
 9. Informatika v medicíně
 10. Role praktických lékařů v medicíně a společnosti
 11. Sexuální úchylky
 12. Neposkytnutí péče
 13. Stres.faktory a jejich působení na zdraví člověka
 14. Ústavy sociální péče pro dlouhodobě nemocné
 15. Základní zdravotnické problémy, válka a katastrofy
 16. AIDS
 17. Mentálně postižené dítě
 18. Sexuální orientace
 19. Stárnutí – medicínské a sociální aspekty
 20. GMO – Genetické manipulace
 21. Společnost a mentálně postižení
 22. Lidé se zdravotním postižením
 23. Jóga, akupunktura a léčitelství
 24. Drogy a drogová závislost
 25.  Nové léky, rozvoj farmakologie
See also  Seven daughters of Eve or 7 women from whom we descended. What do we know about mitochondria

Seven daughters of Eve or 7 women from whom we descended. What do we know about mitochondria

Questions of the oral exam 2.LF and 3.LF

 1. Zdravý životní styl
 2. Vojtová metoda
 3. Neplodnost
 4. Zdravotní péče
 5. Darování orgánů po smrti
 6. Imunita
 7. Očkování. Pro nebo proti
 8. Víry
 9. Kardiovaskulární onemocnění
 10. Covid-19
 11. Očkování proti Covid-19
 12. Vliv sportu na život člověka
 13. Prionová onemocnění
 14. Efect placebo
 15. Metody lidské genetiky
 16. Homeopatie
 17. Definice a determinace smrti
 18. Morální status lidských orgánů a organismu v celku
 19. Morální status embrya a fétu
 20. Základní principy výzkumu
 21. Etické komise a experiment na člověku
 22. Proces rozhodování v klinické praxi
 1. Pravda o onkologické diagnóze
 2. Onkologie. Etika
 3. Transfuze krve
 4. Prenatální genetická diagnostika
 5. Nejčastější genetické vady
 6. Právo na reprodukci
 7. Lékařské tajemství
 8. Informační systémy ve zdravotnictví
 9. Hippokratova přísaha
 10. Financování zdravotnictví
 11. Lékařská etika

Textbooks for admission to medicine at Charles University

Tips for admission to the medical faculty in the Czech Republic

How to prepare for exams at a medical university in the Czech Republic: biology, chemistry and physics

How to prepare and pass the language exam at the Faculty of Medicine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *